Ξ. Κοντιάδης/Κ. Σουλιώτης, Πολιτική Φαρμάκου στην Ελλάδα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης

Posted in Social Policy and Health

Πολιτική Φαρμάκου στην Ελλάδα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης (Ξ. Κοντιάδης - Κ. Σουλιώτης)
(108 σελ., εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2017).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η παρούσα προσέγγιση επιχειρεί μια ψύχραιμη κριτική της πολιτικής φαρμάκου, η οποία ασκήθηκε στη χώρα μας τα χρόνια της κρίσης, με αναφορά τόσο στην οικονομι­κή όσο και στη νομική τεκμηρίωση των παρεμβάσεων. Έχει δε ως αφετηρία την πεποίθηση ότι η ανάγκη για αλλαγή της ατζέντας της πολιτικής φαρμάκου και υπέρβαση της στενά δημοσιονομικής οπτικής είναι επιβεβλημένη και υπό το πρίσμα αυτό προτείνει μια διαρθρωτική προσέγγιση στη βάση των πραγματικών μεγεθών και με συνολική αντιμετώπιση του κλάδου, δεδομένης και της συμβολής του στο εισόδημα και την απασχόληση.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok