Εκτύπωση

Οι νέες ποινές και τα πρόστιμα στη φορολογική νομοθεσία

Κατηγορία: Σεμινάρια

Εισηγητής: Καλαμαράς Νικόλαος, Λογιστής Φοροτεχνικός Α΄ Τάξης

 

Τόπος διεξαγωγής:
Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (Ακαδημίας 43, Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 16:00 – 20:30Αξία συμμετοχής:
Για νομικά πρόσωπα: 95 € 
Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 75 €
Για φοιτητές ειδική τιμή: 55 €

Εκτύπωση

Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κατηγορία: Σεμινάρια

Εισηγητής: Χάρης Μεϊδάνης, Δικηγόρος

Αξία συμμετοχής:
Για νομικά πρόσωπα: 170 €
Για φυσικά πρόσωπα: 130 €
Για ασκούμενους δικηγόρους και φοιτητές ειδική τιμή: 100 €

Τόπος διεξαγωγής:
Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (Ακαδημίας 43, Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 25 και 26 Ιανουαρίου 2016

Ώρες: 16:30-20:30 

Εκτύπωση

Εταιρείες – Σύσταση – Λειτουργία – Τι Εταιρεία να επιλέξω

Κατηγορία: Σεμινάρια

Πού απευθύνεται
Απευθύνεται σε δικηγόρους, λογιστές, στελέχη επιχειρήσεων

Εισηγητής: Θεμιστοκλής Π. Χατζηιωάννου

Αξία συμμετοχής:
Για νομικά πρόσωπα: 95€
Για φυσικά πρόσωπα: 75€
Για ασκούμενους δικηγόρους και φοιτητές ειδική τιμή: 55€

Τόπος διεξαγωγής:
Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (Ακαδημίας 43, Αθήνα)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης:
Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015, 16:00-21:00

Εκτύπωση

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΙΚΕ)

Κατηγορία: Σεμινάρια

Που απευθύνεται;
Απευθύνεται σε δικηγόρους, λογιστές, στελέχη επιχειρήσεων

Εισηγητής: 
Θεμιστοκλής Π. Χατζηιωάννου, δικηγόρος

Αξία συμμετοχής:
Για νομικά πρόσωπα: 95 €
Για φυσικά πρόσωπα: 70 €
Για ασκούμενους δικηγόρους και φοιτητές ειδική τιμή: 55 € 

Τόπος διεξαγωγής:
Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (Ακαδημίας 43, Αθήνα) 

Ημέρες και ώρες υλοποίησης:
Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015, 16:00 – 20:30  

Εκτύπωση

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Κατηγορία: Σεμινάρια

Πού απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους εταιριών αλλά και της δικαστηριακής πρακτικής που επιθυμούν να επεκτείνουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης και στην υποστήριξη φυσικών ή νομικών προσώπων που συναλλάσσονται με φορείς κοινωνικής ασφάλισης

Εισηγητής
Όλγα Αγγελοπούλου, Δικηγόρος

Αξία συμμετοχής
220 € (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
28 και 29 Ιουνίου 2010, 17:00-21:00

Εκτύπωση

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Κατηγορία: Σεμινάρια

Πού απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους εταιριών αλλά και της δικαστηριακής πρακτικής που επιθυμούν να επεκτείνουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης και στην υποστήριξη φυσικών ή νομικών προσώπων που συναλλάσσονται με φορείς κοινωνικής ασφάλισης

Εισηγητής
Όλγα Αγγελοπούλου, Δικηγόρος

Αξία συμμετοχής
220 € (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
28 και 29 Ιουνίου 2010, 17:00-21:00

Εκτύπωση

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Κατηγορία: Σεμινάρια

Πού απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους εταιρειών και της δικαστηριακής πρακτικής που επιθυμούν να επεκτείνουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα τόσο στην σύνταξη συμβάσεως εμπορικής αντιπροσωπείας – αποκλειστικής διανομής όσο και στην υποστήριξη νομικών ή φυσικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο τομέα της προμήθειας και αντιπροσώπευσης προϊόντων

Εισηγητής
Σπύρος Αλεξανδρής, Δικηγόρος

Αξία συμμετοχής
220 € (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
12 και 13 Μαΐου 2010, 17:00-21:00

Εκτύπωση

ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Κατηγορία: Σεμινάρια

Πού απευθύνεται
Απευθύνεται σε δικηγόρους, δικαστικούς, νομικούς, πολιτικούς και διοικητικούς επιστήμονες που ασχολούνται ήδη ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το διοικητικό δίκαιο και πιο συγκεκριμένα με τη διοικητική διαδικασία. Επίσης απευθύνεται σε στελέχη της δημόσιας διοίκησης

Εισηγητής
Βασίλειος Τζέμος, Δρ. Δημοσίου-Ευρωπαϊκού Δικαίου, Δικηγόρος

Αξία συμμετοχής
220 € (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
20 και 22 Απριλίου 2010, 17:00-21:00

Εκτύπωση

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔ.Δ.Δ. ΤΗΣ Ε.Ε.

Κατηγορία: Σεμινάρια

Πού απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε νομικούς / δικηγόρους / ασκούμενες και ασκούμενους δικηγόρους / νομικούς συμβούλους επιχειρήσεων με διεθνή δραστηριότητα, καθώς και Δικαστές, που αναζητούν ταχεία και πλήρη πληροφόρηση σχετικά με ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας, αναγνώρισης/ εκτέλεσης αλλοδαπών αποφάσεων και εφαρμοστέου δικαίου

Εισηγητής
Χάρης Μεϊδάνης, Δικηγόρος

Αξία συμμετοχής
220 € (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
19 και 20 Απριλίου 2010, 17:00-21:00

Εκτύπωση

ΕΠΙΤΑΓΗ

Κατηγορία: Σεμινάρια

Πού απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους τραπεζών και της δικαστηριακής πρακτικής, που επιθυμούν να επεκτείνουν την επαγγελματική τους δράση σε θέματα πιστωτικών τίτλων και ειδικότερα της επιταγής, αλλά και σε επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων για την εξασφάλιση ασφαλέστερων συναλλαγών.

Εισηγητής
Εισηγητής: Θεμιστοκλής Χατζηιωάννου, Δικηγόρος

Αξία συμμετοχής
250 € (για τους ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
11 και 12 Νοεμβρίου 2009, 17:00-21:00

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok