Το Ζωντανό Σύνταγμα

Κατηγορία: Σύγχρονοι Στοχαστές

Jack M. Balkin, «ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ», Μετάφραση - Εισαγωγή: Απόστολος Βλαχογιάννης, 11ος τόμος της Σειράς του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου «Σύγχρονοι Στοχαστές για τη Δημοκρατία και το Σύνταγμα», εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2018, 336 σελ. 

To Σύνταγμα και ο νομικός ρεαλισμός

Κατηγορία: Σύγχρονοι Στοχαστές

Michel Troper, «To Σύνταγμα και ο νομικός ρεαλισμός», Εισαγωγή-μετάφραση: Γιώργος Καραβοκύρης, 10oς τόμος της Σειράς του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου «Σύγχρονοι Στοχαστές για τη Δημοκρατία και το Σύνταγμα», εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2018, 174 σελ. 

Το Σύνταγμα της πολιτικής ενότητας και της πρακτικής εναρμόνισης

Κατηγορία: Σύγχρονοι Στοχαστές

Konrad Hesse, The Constitution of Political Unity and Practical Harmonization
Μετάφραση-Εισαγωγή: Στυλιανός-Ιωάννης Γ. Κουτνατζής
εκδ. Παπαζήσης 2017, 263 σελ.

 

 

 

 

 


Αν φανταζόμασταν τη σύγχρονη ευρωπαϊκή συνταγματική σκέψη χωρίς την επιρροή του Konrad Hesse, το αποτέλεσμα θα ήταν τελείως διαφορετικό σε σχέση με παραδοχές που θεωρούμε σήμερα δεδομένες, Η κανονιστική δύναμη του Συντάγματος και οι προϋποθέσεις της πραγμάτωσής της, η ανάγκη πρακτικής εναρμόνισης μεταξύ περισσοτέρων συνταγματικά κατοχυρωμένων αγαθών, η ιδιαίτερη θέση των πολιτικών κομμάτων στο σύγχρονο συνταγματικό κράτος, η σημασία και τα όρια της συνταγματικής μεταβολής, τα λειτουργικά όρια της συνταγματικής δικαιοσύνης αποτελούν ορισμένες μόνο από τις θεματικές, στις οποίες η διδασκαλία του Hesse διαμόρφωσε τη συνταγματική θεωρία και πράξη. Η προσεκτικότερη μελέτη της διδασκαλίας αυτής μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση πολλών κλασικών και σύγχρονων προβλημάτων και του ελληνικού συνταγματικού δικαίου: των συγκρούσεων μεταξύ θεμελιωδών δικαιωμάτων, της σχέσης δικαστικής και πολιτικής εξουσίας, της ερμηνείας του Συντάγματος. Μπορεί όμως επίσης να γεννήσει σημαντικά εναύσματα για την αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων συνταγματικής πολιτικής, έτσι ώστε να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις ουσιαστικότερης διασφάλισης της κανονιστικής δύναμης του Συντάγματος.

(Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Το Ανώτατο Δικαστήριο των Η.Π.Α. Οι προσωπικότητες και οι αντιπαραθέσεις που διαμόρφωσαν την Αμερική

Κατηγορία: Σύγχρονοι Στοχαστές

Jeffrey Rosen, The Supreme Court. The personalities and rivalries that defined America
Εισαγωγή-Μετάφραση: Αικατερίνη Μ. Ρωξάνα
Πρόλογος: Νικόλαος Κ. Σακελαρίου, Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας
εκδ. Παπαζήση, 2016, 423 σελ.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok