Εμφάνιση #
Τίτλος
Μελέτη για την αναδιοργάνωση και ανάπτυξη της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Κύπρο - Κυπριακή Δημοκρατία
Συγκριτική μελέτη για τη διαφθορά στο δημόσιο τομέα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Κράτη μέλη της Ε.Ε.
Μελέτη για τη δημιουργία ερευνητικού δικτύου σε θέματα δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις
Βάση Δεδομένων Βρυξέλλες ΙΙ - 25 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Φαρμακευτική Πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρώπη: Λειτουργία της αγοράς και ρυθμιστικό πλαίσιο - Ελλάδα
Νομικές, Θεσμικές και Διοικητικές διαστάσεις του καθεστώτος εισόδου και παραμονής των μεταναστών στην Ελλάδα. Αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης – προκλήσεις και προοπτικές βελτίωσης - Ελλάδα
Βάση Δεδομένων Brussels I - 25 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Εκπόνηση μελετών και ερευνών που στοχεύουν στην υποστήριξη της αποκέντρωσης στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
Χωροταξία, Αστική Ανάπτυξη και Εγκληματικότητα - Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα
Μελέτη θεσμικού πλαισίου για ηλεκτρονική υπογραφή στο Δημόσιο Τομέα - Ελλάδα
Βία, ρατσισμός και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης: Μια πιλοτική μελέτη για ένα θεσμικό και εξωποινικό μοντέλο πρόληψης - Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ελλάδα
Ενεργητικές Πολιτικές Κοινωνικής Προστασίας των Νέων στην Ελλάδα
Σχεδιασμός Γενικών Αρχών ενός Νέου Συστήματος Εισοδηματικής Ενίσχυσης των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες - Ελλάδα
Ηλικιακοί περιορισμοί στην άσκηση δικαιωμάτων - Ελλάδα
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok