Εμφάνιση #
Τίτλος
Ετήσια Έκθεση Πολιτικής 2008
Ετήσια Έκθεση στατιστικών στοιχείων ασύλου και μετανάστευσης για το έτος 2007
Οι πρακτικές στην Ελλάδα σχετικά με τη χορήγηση μη εναρμονισμένων με την Ε.Ε. καθεστώτων προστασίας
Μελέτη για τα προγράμματα και τη στρατηγική της Ελλάδας για την προώθηση της υποστηριζόμενης επιστροφής και της επανένταξης σε τρίτες χώρες
Θεματική Μελέτη για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη
Θεματική μελέτη για την ψυχική υγεία και τα θεμελιώδη δικαιώματα
Ενημερωτικά Δελτία για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2009
Θεματική μελέτη για τα δικαιώματα των «χωρίς χαρτιά» μεταναστών σε περιπτώσεις εθελοντικού ή αναγκαστικού επαναπατρισμού
Εμπειρογνωμοσύνη για τις άμεσες θεσμικές και κανονιστικές αλλαγές στον τομέα της δασοπροστασίας
Θεματική μελέτη αξιολόγησης των μέτρων και των θεσμών προστασίας προσωπικών δεδομένων
Στάσεις των νέων απέναντι στα "κοινά". Συμμετοχικές τάσεις και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις στην Ελλάδα του 21ου αιώνα μέσα από τη διερεύνηση του θεσμού των "Τοπικών Συμβουλίων Νέων"
Θεματική Μελέτη για την εφαρμογή της Οδηγίας «περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής (Οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου)»
Μελέτη στρατηγικών και μεθοδολογικών προϋποθέσεων για τον ανασχεδιασμό της πολιτικής προστασίας στην Ελλάδα
Μελέτη για τη θεσμοθέτηση του Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους (Standard Cost Model) - Ελλάδα
Θεματική μελέτη σχετικά με τα εθνικά θεσμικά όργανα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους οργανισμούς για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα κράτη-μέλη - Ελλάδα
Θεματική μελέτη σχετικά με την εμπορία παιδιών - Ελλάδα
Θεματική νομική μελέτη σχετικά με τον ομοφοβία και τις διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού - Ελλάδα
Σύμβαση πλαίσιο (Framework Contract) για εκπόνηση νομικών μελετών σε θέματα που αφορούν την προώθηση και προάσπιση θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Ελλάδα
Μελέτη για την πολεοδομική τακτοποίηση και νόμιμη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων - Ελλάδα
PREVENT-ACTION - Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρος
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok