Εμφάνιση #
Τίτλος
Κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας και Κανονισμός κατάστασης προσωπικού - Ελλάδα
Κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού προμηθειών) και Κανονισμός κατάστασης προσωπικού - Ελλάδα
Σχεδιασμός μεθοδολογικής ανάλυσης επιπτώσεων κανονιστικών ρυθμίσεων - Ελλάδα
Απλούστευση διαδικασίας απονομής ασφαλιστικών παροχών από τον ΟΓΑ - Ελλάδα
Απλούστευση διαδικασιών για τη χορήγηση αδειών παραμονής και εργασίας καθώς και τη χορήγηση ή αναγνώριση ιθαγένειας - Ελλάδα
Μονάδα συντονισμού υποστήριξης των δράσεων ενίσχυσης των ατόμων που αποκλείονται από την αγορά εργασίας - Ελλάδα
Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας - Ελλάδα
Πρόγραμμα υποστήριξης της νομοθετικής πολιτικής στο χώρο των επικοινωνιών - Ελλάδα
Πρόγραμμα Υποστήριξης της Νομοθετικής Πολιτικής για την «Κοινωνία της Πληροφορίας» - Ελλάδα
Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την αποκεντρωμένη λειτουργία του Προνοιακού Χάρτη μέσω του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας - Ελλάδα
Αγορά εργασίας στο λεκανοπέδιο Αττικής - Ελλάδα
Καταγραφή και Θεσμικό Πλαίσιο των φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα – Οι προϋποθέσεις σύνδεσης αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης
Καθορισμός των Αναγκών Επαγγελματικής Κατάρτισης (εργαζομένων και ανέργων) ανά Περιφέρεια και Ειδικότητα στον Τομέα της Πρόνοιας - Ελλάδα
Επιστημονική και Τεχνική υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για την προώθηση του νέου θεσμικού πλαισίου στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας - Ελλάδα
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok