Εμφάνιση #
Τίτλος
Παροχή ολοκληρωμένων τοπικών υπηρεσιών υποστήριξης και φροντίδας φτωχών οικογενειών με παιδιά
Μελέτη και εφαρμογή ανασχεδιασμού διαδικασιών για τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων και του διοικητικού κόστους.
Κατάρτιση Ρυθμιστικού Πλαισίου για τη θεσμοθέτηση των οργανωτικών παρεμβάσεων για την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τη διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών
Μελέτη καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα των κοινωνικών πολιτικών και προγραμμάτων στη Νομαρχιακή Αυτοδιοικηση Μεσσηνίας
Μονάδα υποστήριξης και παρακολούθησης ΙΙ φορέων υλοποίησης του προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ – Β΄ ΦΑΣΗ
Παροχή υπηρεσιών επιστημονικής οργανωτικής υποστήριξης στη Γ.Γ.Δ.Δ. – Η.Δ. για την πραγματοποίηση της Πρώτης Συνεδρίασης του Δικτύου Εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο εφαρμογής του Ε.Π. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013
Συνοπτική αναφορά για τα θεμελιώδη δικαιώματα 2008
Παροχή Υπηρεσιών για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση Επιμορφωτικού Προγράμματος για Επιμορφωτές στην Εκπαιδευτική Εφαρμογή της Πληροφορικής - Κυπριακή Δημοκρατία
Έρευνα για τη χρήση του Διαδικτύου στο Νομό Μαγνησίας - Ελλάδα
Πιλοτική εφαρμογή αλιευτικού τουρισμού για την ανάδειξη της αλιευτικής και υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας και παράδοσης - Ελλάδα
Λειτουργία Μηχανισμού Επιστημονικής Υποστήριξης των ενεργειών που αφορούν στην παροχή κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών με στόχο την προώθηση στην απασχόληση σε τοπικό επίπεδο - Ελλάδα
Ενημερωτικά Δελτία για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Ελλάδα
Συλλογή, επεξεργασία και ταξινόμηση της νομοθεσίας για τα άτομα με αναπηρία - Ελλάδα
Τελική αξιολόγηση της προπαρασκευαστικής δράσης «Έρευνα και αξιολόγηση του προγράμματος για τα σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων»- Μέρος 1ο: Δίκτυο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων
Εκπόνηση Επιμορφωτικού Υλικού με Θέμα Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις για την Ανάπτυξη Κριτικής – Δημιουργικής Σκέψης - Ελλάδα
Πλαίσιο Συμμετοχικής Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας για την Αποτίμηση Ρυθμίσεων / Αποφάσεων της Δημόσιας Διοίκησης - Ελλάδα
Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για τη σύνταξη σχεδίου νόμου για τις Υδατοκαλλιέργειες - Ελλάδα
Απλούστευση των διαδικασιών στο μεταφραστικό τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών - Ελλάδα
Σχεδιασμός δράσης για την μεταφορά τεχνογνωσίας μεταρρυθμιστικών θεσμών στις υπό ένταξη χώρες - Ελλάδα
Κωδικοποίηση προνοιακής νομοθεσίας και δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για τα άτομα με αναπηρία - Ελλάδα
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok