Εμφάνιση #
Τίτλος
Ενίσχυση των ικανοτήτων γυναικών υποψηφίων για δημόσια αξιώματα και εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης για τη συμμετοχή τους στον δημόσιο διάλογο στην Ελλάδα - GENDER_PUBLIC DEBATE
Effective Legal Assistance in Pre-Trial Detention Decision-Making
Judging the Charter
Justice Monitoring Project – ARMENIA
Developing directive-compatible practices for the identification, assessment and referral of victims
Anti-Discrimination Policies Successfully Implemented – ADPOLIS
Εκπόνηση επιμορφωτικού και εκπαιδευτικού ενημερωτικού υλικού και προγράμματος σπουδών επιμόρφωσης για το σχολικό εκφοβισμό (bullying)
Increasing the capacity of law enforcement authorities to tackle racist crime, hate crime and homophobic crime through experiential learning
EFESE (European Format for Exchange of Social Security Education)
Εκπόνηση Μελετών για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία
Σχεδιασμός Συστήματος Αξιολόγησης των Επιπτώσεων και Αποτίμηση των Επιπτώσεων 100 νομοθετικών κα κανονιστικών ρυθμίσεων στην ισότητα των φύλων
Έντυπος Πολύγλωσσος Οδηγός Πρόληψης σε θέματα υγείας για την πληροφόρηση και την ευαισθητοποίηση των μεταναστών
Συλλογή/Κωδικοποίηση Νομοθεσίας-Συλλογή Νομολογίας Ελληνικών Δικαστηρίων & του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης- Προτάσεις Απλούστευσης της Εφαρμογής της Νομοθεσίας
Μηχανισμός Υποστήριξης των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και Δικτύωσης- Συνεργασίας σε Τομεακό και Περιφερειακό Επίπεδο
Λευκή Βίβλος για την αναμόρφωση του κράτους
Έρευνα για την ανάπτυξη και τον ρόλο του κινήματος Αυτο-συνηγορίας σε άλλες χώρες
Οδηγός Κοινωνικής Διαβούλευσης
Immigration policy 2.0 - Participatory Immigration Policy Making and Harmonization based on Collaborative Web2.0 Technologies
Θεμελιώδη Δικαιώματα ατόμων με νοητική αναπηρία και ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας
Διαδικτυακή πύλη εύρεσης και αγοράς εργασίας με υποστήριξη κοινωνικών δικτύων και διασυνδεσιμότητα με πολλαπλές πηγές πληροφόρησης στο Νομό Μαγνησίας
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok