Εκτύπωση

«Νέοι Πολίτες και Σύνταγμα»: Η πολιτειακή εκπαίδευση των νέων σε προτεραιότητα

Κατηγορία: Παροχή Θεσμικής Τεχνογνωσίας

 

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου υλοποιεί το καινοτόμο πρόγραμμα πολιτειακής εκπαίδευσης νέων πολιτών (22-30 ετών) με τίτλο «Νέοι Πολίτες και Σύνταγμα» που συγχρηματοδοτείται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).  

Στο πλαίσιο του προγράμματος τέθηκε σε λειτουργία η διαδραστική πλατφόρμα www.syntagmawatch.gr, η οποία δημιουργήθηκε με την υποστήριξη του ΙΣΝ και στην οποία αναλύεται η θεσμική επικαιρότητα και φιλοξενείται επιμορφωτικό-ενημερωτικό περιεχόμενο, επικεντρωμένο σε καίρια συνταγματικά ζητήματα και κρίσιμα θέματα λειτουργίας της Δημοκρατίας.

Το πρόγραμμα στοχεύει να προσφέρει επικαιροποιημένη γνώση πάνω στους θεσμούς και να καλλιεργήσει την εμπιστοσύνη στο δημοκρατικό κράτος δικαίου. Πρόκειται για ένα έργο που φιλοδοξεί να συμβάλλει, μαζί με άλλους φορείς, στη διαμόρφωση του σύγχρονου δημοκρατικού πολίτη μέσα από τη δημιουργική αξιοποίηση μοντέρνων μαθησιακών εργαλείων καθώς και των νέων τεχνολογιών.

Στις εκπαιδευτικές δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνονται: 

• Λειτουργία παρατηρητηρίου συνταγματικών εξελίξεων (www.syntagmawatch.gr)
• Θεματικοί δημόσιοι διάλογοι
• Σεμινάρια
• Προσομοιώσεις λειτουργίας του κοινοβουλίου
• Εργαστήριο συγγραφής Συντάγματος από τους πολίτες

Για να ενημερώνεστε για τις εκπαιδευτικές δράσεις του προγράμματος, μπορείτε να επισκέπτεστε τον σύνδεσμο https://www.syntagmawatch.gr/draseis/

 

Διάρκεια προγράμματος: Νοέμβριος 2018 - Οκτώβριος 2020

 

Μείνετε συντονισμένοι ... 

Εγγραφείτε στο newsletter 
Κάντε μας like στο Facebook 
Ακολουθήστε μας στο Twitter
Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You Tube

 

Δωρητής

 

 

 

Εκτύπωση

JUSTICE FOR WOMEN Towards a more effective rights protection and access to judicial procedures for victims of crimes

Κατηγορία: Παροχή Θεσμικής Τεχνογνωσίας

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου (www.cecl.gr) σε συνεργασία με τους Asociatia Pro Refugiu στην Ρουμανία, Association Trabe Iniciativas para la Economia Social y Solidaria στην Ισπανία, Center for the Study of Democracy στην Βουλγαρία, Association Demetra στην Βουλγαρία και Coalition for Civil Liberties and Rights στην Ιταλία, υλοποιεί το πρόγραμμα “Justice for Women - Towards a more effective rights protection and access to judicial procedures for victims of crimes”, ή "Δικαιοσύνη για τις γυναίκες - Προς την αποτελεσματικότερη προστασία των δικαιωμάτων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τα θύματα εγκλημάτων".

Εκτύπωση

NET-COMBAT-THB-CHAIN Anti-trafficking stakeholders and economic sectors networking, cooperation to combat the business of human trafficking chain

Κατηγορία: Παροχή Θεσμικής Τεχνογνωσίας

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου (www.cecl.gr) σε συνεργασία με τους Asociatia Pro Refugiu στη Ρουμανία, Center for the Study of Democracy στη Βουλγαρία, Coalition for Civil Liberties and Rights στην Ιταλία και Verein für Internationale Jugendarbeit στη Γερμανία, υλοποιεί το πρόγραμμα NET-COMBAT- THB- CHAIN “Anti-trafficking stakeholders and economic sectors networking, cooperation to combat the business of human trafficking chain” ή «Δικτύωση των εμπλεκόμενων στην εμπορία ανθρώπων μερών με τους οικονομικούς τομείς, συνεργασία για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων»

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται από τον Σεπτέμβριο 2018 έως τον Απρίλιο 2020.


Ο κύριος στόχος του έργου είναι η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων μέσω της βελτιωμένης συνεργασίας των αντίστοιχων φορέων καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων και των οικονομικών φορέων.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το πρόγραμμα θα προβεί σε έναν αριθμό δράσεων, που περιλαμβάνουν 1) σύσταση διακρατικών και εθνικών ομάδων εργασίας εμπειρογνωμόνων, 2) μελέτη της σύνδεσης μεταξύ της εμπορίας ανθρώπων και των οικονομικών τομέων στην Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία, Βουλγαρία και Γερμανία, 3) κατάρτιση εκπαιδευτικών εργαλείων για τους οικονομικούς φορείς και τους φορείς καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων, 4) συνέδρια σε Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία, Βουλγαρία και Γερμανία και 5) διαδικτυακή εκστρατεία μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης, που θα καλύπτει πολλά κράτη μέλη της ΕΕ.

Το έργο αναμένεται να ωφελήσει τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων και τους οικονομικούς φορείς.

 

 

Εκτύπωση

OPSIDIANET: Offenders with Psycho-Social and Intellectual Disabilities: Identification, Assessment of Needs and Equal Treatment

Κατηγορία: Παροχή Θεσμικής Τεχνογνωσίας

Tο Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου σε συνεργασία με τους οργανισμούς Center for the Study of Democracy στη Βουλγαρία, Droit Au Droit στο Βέλγιο και Comunita Papa Giovanni XXIII στην Ιταλία έλαβαν χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υλοποιήσουν διετές πρόγραμμα με τίτλο «Παραβάτες με ψυχοκοινωνικές και νοητικές αναπηρίες: Αναγνώριση, εκτίμηση των αναγκών τους και ίση μεταχείριση». Το έργο αποσκοπεί στη διαφύλαξη των διαδικαστικών δικαιωμάτων των υπόπτων και κατηγορούμενων με ψυχοκοινωνικές ή νοητικές αναπηρίες και η υλοποίηση του αναμένεται να ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2018.

Επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι:

-να εντοπίσει τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ύποπτοι και κατηγορούμενοι με ψυχοκοινωνικές ή νοητικές αναπηρίες κατά την άσκηση των διαδικαστικών τους δικαιωμάτων

- να αναπτύξει εργαλεία για τους επαγγελματίες πρώτης γραμμής (δικαστές, εισαγγελείς και αστυνομικούς) για την αναγνώριση αυτών των ατόμων και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους

- να εκπαιδεύσει τους επαγγελματίες πρώτης γραμμής ώστε να εντοπίζουν και να αξιολογούν τις ψυχοκοινωνικές ή νοητικές αναπηρίες υπόπτων και κατηγορουμένων και να διαφυλάσσουν τα δικαιώματά τους

Με την επίτευξη αυτών των στόχων, το έργο θα διευκολύνει την αποτελεσματική, συνεκτική και χωρίς διακρίσεις εφαρμογή του ποινικού δικαίου της ΕΕ στον τομέα των δικαιωμάτων των προσώπων που είναι ύποπτα ή κατηγορούνται για εγκλήματα.

 

Ενημέρωση, Σεπτέμβριος 2019:

Έκθεση OPSIDIANET (βλ. συνημμένο αρχείο)

Η παρούσα έκθεση επιδιώκει να αναδείξει το ζήτημα των ατόμων με διανοητικές και ψυχοκοινωνικές αναπηρίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν κατά την αλληλεπίδρασή τους με τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, μέσω ανάλυσης υπό το πρίσμα διαφορετικών επιστημονικών πεδίων.

 

 

Εκτύπωση

ARISA: Assessing the risk of isolation of suspects and accused

Κατηγορία: Παροχή Θεσμικής Τεχνογνωσίας

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου (www.cecl.gr) σε συνεργασία με επιστημονικούς οργανισμούς από τη Βουλγαρία, το Βέλγιο και την Ιταλία υλοποιεί το πρόγραμμα “ARISA: Assessing the risk of isolation of suspects and accused” («Αξιολόγηση του κινδύνου απομόνωσης των υπόπτων και κατηγορουμένων»).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει διάρκεια 22 μήνες. Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της εφαρμογής του τεκμηρίου αθωότητας μέσα από τον προσδιορισμό των παραγόντων που επηρεάζουν την κοινωνική θέση των υπόπτων και των κατηγορουμένων, την ανάλυση των επιπτώσεών τους και τη δημιουργία μεθοδολογίας και οδηγιών για την αξιολόγηση του κινδύνου από-κοινωνικοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό το πρόγραμμα θα εστιάσει στις ακόλουθες δράσεις:

1) Δράσεις συλλογής δεδομένων με διεπιστημονική μεθοδολογία (συγκριτική έρευνα, νομική έρευνα, ποσοτική και ποιοτική έρευνα και στατιστική ανάλυση), 2) Συγκριτική ανάλυση για την αξιολόγηση του αντικτύπου των μέτρων που εφαρμόζονται στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών στη ζωή των υπόπτων και των κατηγορουμένων, 3) Κοινωνιολογικές μεθόδους για την ανάλυση των επιπτώσεων της ποινικής διαδικασίας στους υπόπτους και στους κατηγορουμένους και τον σχεδιασμό μεθοδολογίας αξιολόγησης κινδύνων, 4) Δράσεις κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης εγχειριδίου και την διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και 5) Δράσεις ευαισθητοποίησης
Το έργο αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης να αξιολογούν την επίπτωση των ποινικών διαδικασιών στους υπόπτους και τους κατηγορούμενους και στη βελτίωση της εφαρμογής του τεκμηρίου της αθωότητας, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2016/343. Επίσης αναμένεται να ωφελήσει δικαστές, εισαγγελείς και αστυνομικούς) δικηγόρους, ακαδημαϊκούς και μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Στο πλαίσιο του προγράμματος εκπονήθηκε Εθνική έκθεση για τους παράγοντες που επηρεάζουν την κοινωνική κατάσταση των υπόπτων και των κατηγορουμένων. Την εθνική έκθεση στα Ελληνικά μπορείτε να κατεβάσετε από το συνημμένο αρχείο "ARISA Country Report GR_as uploaded_TRS".

Επίσης έχει εκπονηθεί συγκεντρωτική έκθεση αξιολόγησης του κινδύνου απομόνωσης των υπόπτων και κατηγορουμένων, τα βασικά σημεία και συμπεράσματα της οποίας μπορείτε να διαβάσετε, στα Ελληνικά, στο συνημμένο αρχείο "ARISA D.2.3 - Executive Summary_final_TRS".

Περισσότερα για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε και στη σελίδα του προγράμματος http://arisa-project.eu/ 

Εκτύπωση

ENABLE - Enabling dematerialized access to information and assets for judicial enforcement of claims in the EU

Κατηγορία: Παροχή Θεσμικής Τεχνογνωσίας

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου σε συνεργασία με τη Διεθνή Ένωση Δικαστικών Επιμελητών (Union Internationale des Huissiers de Justice et officiers Judiciares) και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου με τίτλο : “ ENABLE - Enabling dematerialized access to information and assets for judicial enforcement of claims in the EU ”.
Το έργο αποσκοπεί στη διερεύνηση λύσεων ηλεκτρονικής δικαιοσύνης με στόχο την ανταλλαγή πληροφόρησης και ρεαλιστικών συνθηκών για την ασφαλή πρόσβαση σχετικά με την δικαστική επιβολή απαιτήσεων στην ΕΕ. Εστιάζει στον εντοπισμό, την τεκμηρίωση και την άρση των υφιστάμενων εμποδίων για την ανεύρεση λύσεων ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και την επιβολή απαιτήσεων που εκτελούνται από δικαστικούς υπαλλήλους.
Ειδικότερα θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις:
- Ενημερωμένος κατάλογος των πρωτοβουλιών ηλεκτρονικής δικαιοσύνης επί άυλων ανταλλαγών πληροφόρησης σε οκτώ κράτη μέλη
- Αξιολόγηση των ακολουθούμενων πολιτικών σε οκτώ κράτη μέλη, πιλοτικά
- Προσδιορισμός εμποδίων και καλών πρακτικών
- Ανταλλαγή απόψεων και συζήτηση μεταξύ των κρατών μελών για την προώθηση και διαμόρφωση κοινών πολιτικών
- Αξιολόγηση των επιπτώσεων και του κόστους αυτών των λύσεων
- Τεχνικές προδιαγραφές των προτεινόμενων λύσεων

Δράσεις:
Συλλογή δεδομένων και ανάλυση, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και διαμόρφωση σεναρίων για το μέλλον, διάδοση των δραστηριοτήτων.

Εκτύπωση

Support to the Development of the Penitentiary and Probation Systems of Georgia

Κατηγορία: Παροχή Θεσμικής Τεχνογνωσίας

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου σε συνεργασία με την European Profiles SA, υλοποιεί το πρόγραμμα “Support to the Development of the Penitentiary and Probation Systems” στη Γεωργία.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υλοποιείται από την 1η Οκτωβρίου 2016 και θα έχει διάρκεια 32 μήνες.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να βοηθήσει στην ανάπτυξη σύγχρονων και αποτελεσματικών συστημάτων σωφρονισμού και επιτήρησης στη Γεωργία, τα οποία να  δρουν ανασταλτικά ως προς την υποτροπή σε εγκληματικές ενέργειες και να διατηρούν άρτια ισορροπία μεταξύ της διασφάλισης της δημόσιας ασφάλειας και τάξης και της διασφάλισης της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στο παραπάνω πλαίσιο το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες:

1) Να βοηθήσει στην ενοποίηση του σχεδιασμού και των στρατηγικών μεταρρύθμισης μέσω αναλύσεων, δημόσιας προβολής, κειμένων πολιτικής, καθώς και προτάσεων για σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, 2) να ενισχύσει τις ικανότητες του προσωπικού των φυλακών καθώς και του προσωπικού επιτηρήσεων, 3) να βελτιώσει τις συνθήκες διοίκησης των φυλακών καθώς και τις συνθήκες κράτησης, 4) να επεκτείνει τις υπηρεσίες αποκατάστασης και επανακοινωνικοποίησης και, 5) να αναπτύξει ένα αποτελεσματικό, μη στερητικό της ελευθερίας, καθεστώς επιτηρήσεων.

Το έργο αναμένεται να ωφελήσει τόσο τους υπαλλήλους του Υπουργείου Σωφρονισμού της Γεωργίας, όσο και έναν μεγάλο αριθμό ατόμων που βρίσκονται υπό δικαστική διαδικασία, υπόδικοι, κατάδικοι, φυλακισμένοι, ατόμων υπό επιτήρηση ή σε αναστολή.

Εκτύπωση

Εκπαίδευση δικηγόρων στις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικονομικά δικαιώματα (Procedural Rights Directives)

Κατηγορία: Παροχή Θεσμικής Τεχνογνωσίας

Περίοδος
Μάιος 2014 - Ιούλιος 2016

Πρόγραμμα
European Commission – DG Justice

Αντικείμενο
Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι να βελτιωθεί η γνώση των νομικών επαγγελματιών σχετικά με τα συστήματα δικαιοσύνης των κρατών μελών της ΕΕ και να προωθηθεί η δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, μέσα από τη δικτύωση και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Ειδικός στόχος του προγράμματος είναι να καταρτιστούν 240 δικηγόροι/νομικοί στις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικονομικά δικαιώματα και στην ορθή εφαρμογή τους, ώστε να αντιμετωπιστούν συστημικά εμπόδια και προβλήματα στον χώρο της δικαιοσύνης.
Oι δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων στην Ελλάδα, την Ουγγαρία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, την Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και τη δημιουργία online εκπαιδευτικού υλικού που θα είναι διαθέσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσα από την ιστοσελίδα του προγράμματος.


Φορείς εκτέλεσης του έργου

 • Fair Trials International, Ηνωμένο Βασίλειο
 • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (ΚΕΣΔ), Ελλάδα
Εκτύπωση

Η πρακτική της προδικαστικής κράτησης: Παρακολούθηση εναλλακτικών λύσεων και δικαστικών αποφάσεων

Κατηγορία: Παροχή Θεσμικής Τεχνογνωσίας

Περίοδος
Ιούνιος 2014 - Μάιος 2016

Πρόγραμμα
European Commission – DG Justice

Αντικείμενο
Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση του σεβασμού του δικαιώματος στην ελευθερία των υπόπτων και κατηγορουμένων, με την μείωση της χρήσης της μεθόδου της προσωρινής κράτησης, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν δεν είναι αναγκαία για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων όπως η εξασφάλιση της συμμετοχής σε δίκη, η προστασία των αποδεικτικών στοιχείων ή μαρτύρων, ή η πρόληψη της εκ νέου παράβασης. 

Για να επιτευχθεί αυτό, θα δημιουργηθεί μια μοναδική βάση αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με το τι προκαλεί στην πράξη την εκτεταμένη χρήση της μεθόδου της προσωρινής κράτησης, καθώς και πληροφορίες σχετικά με καλές πρακτικές (πέραν της απλής αξιολόγησης του νομικού πλαισίου) σε 10 χώρες της ΕΕ και θα προχωρήσει σε διάδοση των αποτελεσμάτων σε φορείς χάραξης πολιτικής, δικαστές, εισαγγελείς και δικηγόρους υπεράσπισης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου εκπόνησε την έκθεση για τον θεσμό της προσωρινής κράτησης στην Ελλάδα. Η έκθεση, πέρα από το θεσμικό πλαίσιο, καταγράφει τις απόψεις συνηγόρων υπεράσπισης, δικαστών και εισαγγελέων σχετικά με τη διαδικασία, τα κριτήρια λήψης αποφάσεων, την αποτελεσματικότητα των εναλλακτικών της κράτησης μέτρων και τις συνθήκες επανεξέτασής της. Αποτελεί μία σε βάθος συμβολή στην υφιστάμενη γνώση για τον θεσμό της προσωρινής κράτησης και τον τρόπο με τον οποίον εφαρμόζεται στη χώρα μας.

Επιπλέον εκπονήθηκε και συγκριτική έκθεση των αποτελεσμάτων των ερευνών στα 10 κράτη που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.

Για να δείτε τις εθνικές εκθέσεις των άλλων κρατών πιέστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα πιέστε εδώ.

 

Φορείς εκτέλεσης του έργου

 • Fair Trials International, Ηνωμένο Βασίλειο
 • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (ΚΕΣΔ), Ελλάδα
 • Human Rights Monitoring Institute, Λιθουανία
 • University of the West of England, Αγγλία
 • Hungarian Helsinki Committee, Ουγγαρία
 • Irish Penal Reform Trust, Ιρλανδία
 • Leiden University, Ολλανδία
 • Polish Helsinki Committee, Πολωνία
 • APDHE, Ισπανία
 • Associazione Antigone, Ιταλία
Εκτύπωση

Support to the constitutional court of Georgia

Κατηγορία: Παροχή Θεσμικής Τεχνογνωσίας

Περίοδος
Μάιος 2014 - Νοέμβριος 2016

Πρόγραμμα
Europeaid

Αντικείμενο
Σκοπός του έργου είναι η ενδυνάμωση του κράτους δικαίου και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γεωργία, σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας. Αντικείμενο και ειδικός στόχος του έργου είναι η θεσμική ενδυνάμωση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γεωργίας και συγκεκριμένα η υποστήριξη της αποτελεσματικής εκπλήρωσης της λειτουργίας του, η βελτίωση της διαδικασίας ελέγχου συνταγματικότητας των νόμων, καθώς και η προστασία των κατοχυρωμένων, εκ του Συντάγματος και των διεθνών δεσμεύσεων, ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενδυνάμωση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γεωργίας στους ακόλουθους τομείς:
1. Επεξεργασία του νομοθετικού πλαισίου για το Συνταγματικό Δικαστήριο
2. Ενδυνάμωση των θεσμικών δυνατοτήτων του Συνταγματικού Δικαστηρίου
3. Εκστρατεία ενημέρωσης σχετικά με τον ρόλο του Συνταγματικού Δικαστηρίου

Οι επωφελούμενες ομάδες περιλαμβάνουν τους δικαστές και το προσωπικό του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γεωργίας και λοιπούς φορείς των οποίων η λειτουργία συνδέεται ή εξαρτάται από το Συνταγματικό Δικαστήριο, όπως τα Γενικά Δικαστήρια, ο Δημόσιος Συνήγορος, η Εισαγγελία κοκ.


Φορείς εκτέλεσης του έργου

 • Hulla & Co. Human Dynamics, Αυστρία 
 • T. M C. Asser Instituut, Ολλανδία
 • DMI Associates, Γαλλία
 • BIRD, Γερμανία
 • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (ΚΕΣΔ), Ελλάδα
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok