Δημόσια Διοίκηση
Search Keyword: Total 46 results found.
Tag: Δημόσια Διοίκηση Ordering

Μελέτη για τη θεσμοθέτηση του Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους (Standard Cost Model) - Ελλάδα

(Μελέτες)

ΠερίοδοςΟκτώβριος 2008 - Νοέμβριος 2008ΠρόγραμμαΜέτρο 5.1 του Ε.Π. Κοινωνία της ΠληροφορίαςΑντικείμενοΗ μελέτη αποσκοπεί στην εκπόνηση μελέτης και στην κατάρτιση πρότασης σχεδίου νόμου για την εφαρμογή του Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους στην Ελλάδα. Η μελέτη θα εξετάσει επτά βασικά σημεία που άπτονται της θεσμοθέτησης του Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους: 1) το πλαίσιο πολιτικής, που θα περιλαμβάνει την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης για απλούστευση των διαδικασιών, 2) μεθοδολογικά ζητήματακαι ειδικότερα τη διάκριση οικονομικών, διοικητικών και κοινωνικών βαρών, 3) νομικά θέματα, όπου θα επιχειρηθεί η ανάδειξη της αναγκαιότητας δημιουργίας συνεκτικής νομοθεσίας για την απλούστευση, 4) ειδικότερα θέματα, συμπεριλαμβανομένης και αναλυτικής τεκμηρίωσης για την επιλογή κατηγοριών κόστους, 5) θέματα διαβούλευσης, που άπτονται της εφαρμογής του Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους, 6) όργανο συντονισμού της μέτρησης των διοικητικών βαρών και 7) όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής των στόχων μείωσης διοικητικών βαρών. Η μελέτη θα περιλαμβάνει τρία παραδοτέα: i) το πλαίσιο της πολιτικής απλούστευσης στην Ελλάδα, ii) το Τυποποιημένο Μοντέλο Κόστους στη θεωρία και στην πράξη και iii) την πρόταση σχεδίου νόμου για την εφαρμογή της πολιτικής απλούστευσης στην Ελλάδα.Φορείς εκτέλεσης του έργουΚέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

Απλούστευση των διαδικασιών στο μεταφραστικό τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών - Ελλάδα

(Συμβουλευτική Υποστήριξη)

ΠερίοδοςΔεκέμβριος 2003 - Φεβρουάριος 2004ΠρόγραμμαΥπουργείο ΕξωτερικώνΑντικείμενοΤο πρόγραμμα αφορά την εκπόνηση μελέτης για την απλούστευση των διαδικασιών στη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, και περιλαμβάνει καταγραφή και απλούστευση των διαδικασιών και διασύνδεση με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας. Φορείς εκτέλεσης του έργουΤην ευθύνη διαχείρισης του προγράμματος είχε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου.

Σχεδιασμός δράσης για την μεταφορά τεχνογνωσίας μεταρρυθμιστικών θεσμών στις υπό ένταξη χώρες - Ελλάδα

(Συμβουλευτική Υποστήριξη)

ΠερίοδοςΔεκέμβριος 2003 - Μάρτιος 2004Πρόγραμμα«Πολιτεία» - Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ΑντικείμενοΤο πρόγραμμα αποσκοπεί να διαμορφώσει μια συνεκτική σειρά δράσεων της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης η οποία θα ανταποκρίνεται στις διεθνείς απαιτήσεις παρουσιάζοντας εχέγγυα αποτελεσματικότητας. Στους επιμέρους σκοπούς του προγράμματος περιλαμβάνονται: • Η διαμόρφωση του στρατηγικού πλαισίου για τη μεταφορά μεταρρυθμιστικών θεσμών από την Ελλάδα στις υπό ένταξη χώρες • Η διασύνδεση και συνεργασία της Ελληνικής Διοίκησης με τις διοικήσεις των αποδεκτριών χωρών ως υπόβαθρο για αναπτυξιακού χαρακτήρα δράσεις και πρωτοβουλίες • Η συστηματοποίηση της συνδρομής της Ελλάδας στη διοικητική μεταρρύθμιση στις υπό ένταξη χώρες Φορείς εκτέλεσης του έργουΤην ευθύνη διαχείρισης του προγράμματος είχε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου.

Χωροταξία, Αστική Ανάπτυξη και Εγκληματικότητα - Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα

(Μελέτες)

ΠερίοδοςΙανουάριος 2003 - Νοέμβριος 2003ΠρόγραμμαΕυρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΑντικείμενοΤο πρόγραμμα αποσκοπεί στην εκπόνηση συγκριτικής μελέτης (μεταξύ πέντε ευρωπαϊκών χωρών: Βέλγιο, Μ. Βρετανία, Ιταλία, Ισπανία και Ελλάδα) η οποία επικεντρώνεται σε πέντε μεγάλες πόλεις οι οποίες παρουσιάζουν έντονα φαινόμενα αστικής ανάπτυξης και εγκληματικότητας. Η μελέτη φιλοδοξεί να αναδείξει τις μεταβλητές οι οποίες καθορίζουν την αλληλεξάρτηση μεταξύ αστικής ανάπτυξης και εγκληματικότητας και να εντοπίσει τις ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των πόλεων της κεντρικής και νότιας Ευρώπης. Απώτερο στόχο αποτελεί η διαμόρφωση προτάσεων αντεγκληματικής πολιτικής οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τις μεταβλητές που θα αποτυπωθούν στο πλαίσιο του προγράμματος. Για να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος παρακαλώ πατήστε εδώΦορείς εκτέλεσης του έργου

Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα University of Ghent / Research Group of Criminology, Βέλγιο University of Middlesex / Centre for Criminology, Μ. Βρετανία Associazione Antigone, Ιταλία University of Barcelona, Ισπανία

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok