Κράτος Πρόνοιας
Search Keyword: Total 18 results found.
Tag: Κράτος Πρόνοιας Ordering

Κωδικοποίηση προνοιακής νομοθεσίας και δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για τα άτομα με αναπηρία - Ελλάδα

(Συμβουλευτική Υποστήριξη)

ΠερίοδοςΜάιος 2003 - Μάιος 2004ΠρόγραμμαΥπουργείο Υγείας και Πρόνοιας ΑντικείμενοΑντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η κωδικοποίηση της νομοθεσίας και διοικητικής πρακτικής του Ελληνικού Συστήματος Κοινωνικής Πρόνοιας που αφορά άτομα με αναπηρία, όπως αυτό εξειδικεύεται από την άσκηση των προβλεπόμενων αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και των φορέων του δημοσίου τομέα που σχεδιάζουν ή παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες και αντίστοιχες παροχές. Φορείς εκτέλεσης του έργουΤην ευθύνη διαχείρισης του προγράμματος είχε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου.

Καταγραφή και Θεσμικό Πλαίσιο των φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα – Οι προϋποθέσεις σύνδεσης αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης

(Συμβουλευτική Υποστήριξη)

ΠερίοδοςΔεκέμβριος 1999 - Φεβρουάριος 2000ΠρόγραμμαΥπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΑντικείμενοΠρωταρχικός στόχος της μελέτης ήταν η καταγραφή του υφιστάμενου πλαισίου παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα, στο πλαίσιο μιας συντονισμένης παρέμβασης για τον ορθολογικό συντονισμό της αρχικής και της συνεχιζόμενης κατάρτισης. Επιχειρήθηκε, έτσι, η δημιουργία μιας σύνθετης βάσης δεδομένων που θα αξιοποιηθεί από τους σχεδιαστές πολιτικής, εν όψει του προγραμματισμού των ενεργειών ανθρωπίνων πόρων του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (2000-2006). Η εκπόνηση της εν λόγω μελέτης εξυπηρετεί ουσιαστικά τις ανάγκες σχεδιασμού των νέων δράσεων στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς καταγράφει τους υφι-στάμενους φορείς παροχής των σχετικών υπηρεσιών, αποτελώντας επομένως προκαταρκτικό μηχανισμό για τη βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.Φορείς εκτέλεσης του έργουΤην ευθύνη διαχείρισης του προγράμματος είχε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok