Ανακοίνωση θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη

Posted in The centre

Ανακοίνωση θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη

Εκπαίδευση
- Πτυχίο Νομικής
- Μεταπτυχιακός τίτλος θα ληφθεί υπόψη
- Άριστη γνώση αγγλικών
- Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Εμπειρία
- Τουλάχιστον τριετής εμπειρία στη διεκδίκηση και διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων
- Γνώση των διαδικασιών κοινοτικών διαγωνισμών και εμπειρία στην κατάρτιση προσφορών, προϋπολογισμών κ.λπ.
- Εμπειρία στη διαχείριση κοινοτικών έργων στην Ελλάδα

Συμπληρωματικά προσόντα
- Ικανότητα επικοινωνίας
- Ικανότητα εργασίας σε ομάδα
- Καλή γραπτή και προφορική έκφραση στα ελληνικά και τα αγγλικά
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό το αργότερο μέχρι 5 Μαρτίου 2017 στο fax 210 33 90 522 ή στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .