Εμφάνιση #
Τίτλος
Εκπαίδευση δικηγόρων στις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικονομικά δικαιώματα (Procedural Rights Directives)
Η πρακτική της προδικαστικής κράτησης: Παρακολούθηση εναλλακτικών λύσεων και δικαστικών αποφάσεων
Support to the constitutional court of Georgia
Ενίσχυση των ικανοτήτων του Εθνικού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της διαδικασίας ένταξης στην Ε.Ε.
Ενίσχυση των ικανοτήτων των θεσμικών οργάνων της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς
Τεχνική Βοήθεια για τη δημιουργία Σχολής Δικαστών στην π.Γ.Δ.Μ.
Πρόγραμμα Δικαστικού Εκσυγχρονισμού – «Τεχνική βοήθεια για την ενίσχυση του Δικαστικού-Νομικού Συμβουλίου» [Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζαν]
Εκπαιδευτική Επίσκεψη «Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών – Η Ελληνική εμπειρία»
Georgian – European Policy and Legal Advice Center (GEPLAC) - Φάση VII [Γεωργία]
Τεχνική Υποστήριξη στο Πρόγραμμα Απλούστευσης Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας
Τεχνική Βοήθεια για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας στον τομέα των μεταφορών στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας - Δημοκρατία της Βουλγαρίας
Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας των Γυναικών στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας (Φάση Γ) - Αραβική Δημοκρατία της Συρίας
Υποστήριξη για την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για τη Δικαστική Μεταρρύθμιση - Τεχνική βοήθεια για τη δημιουργία Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου και Εισαγγελικού Συμβουλίου - Σερβία
Περαιτέρω τεχνική βοήθεια στην Εθνική Σχολή Δικαστών της Ρουμανίας - Ρουμανία
Διαφάνεια - Ρουμανία
Εκπαίδευση Εμπειρογνωμόνων στη χρηστή διακυβέρνηση – Φάση Β΄ - Σουδάν
Ε-learning στη Δημόσια Διοίκηση: Κατάρτιση Δημοσίων Υπαλλήλων από την Ελλάδα και την Κύπρο μέσω πιλοτικών προγραμμάτων τηλεκπαίδευσης σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης - Κυπριακή Δημοκρατία
Εκπαίδευση δικαστών στην Αλβανία-Φάση ΙΙ - Αλβανία
Τεχνική βοήθεια για περαιτέρω ενίσχυση της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Υπαλλήλων - Ρουμανία
Ενίσχυση της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου στο δημόσιο τομέα στην Κύπρο