Το Ανώτατο Δικαστήριο των Η.Π.Α. Οι προσωπικότητες και οι αντιπαραθέσεις που διαμόρφωσαν την Αμερική

Κατηγορία: Σύγχρονοι Στοχαστές

Jeffrey Rosen, The Supreme Court. The personalities and rivalries that defined America
Εισαγωγή-Μετάφραση: Αικατερίνη Μ. Ρωξάνα
Πρόλογος: Νικόλαος Κ. Σακελαρίου, Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας
εκδ. Παπαζήση, 2016, 423 σελ.

Το Δίκαιο της Ελευθερίας. Η ηθική ανάγνωση του Αμερικανικού Συντάγματος

Κατηγορία: Σύγχρονοι Στοχαστές

Ronald Dworkin,  Το Δίκαιο της Ελευθερίας. Η ηθική ανάγνωση του Αμερικανικού Συντάγματος,  Επιστημονική Επιμέλεια: Γιάννης Τασόπουλος, Αλκμήνη Φωτιάδου, Μετάφραση: Χ. Χαλανούλη, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2010, 104 σελ.

Τα θεμελιώδη δικαιώματα στην ιστορική εξέλιξη του συνταγματισμού

Κατηγορία: Σύγχρονοι Στοχαστές

Paolo Ridola,  Τα θεμελιώδη δικαιώματα στην ιστορική εξέλιξη του συνταγματισμού,  Μετάφραση: Γ. Τσόλκας, Επιστημονική επιμέλεια: Χ. Ανθόπουλος-Χ. Ακριβοπούλου, εκδ. Παπαζήση, 2010, 143 σελ.